Hvorfor velge denne studieretningen?

Har du ambisjoner om å bli den gode norsklæreren som med sterk faglig fordypning og pedagogisk kompetanse skaper en levende, motiverende og variert undervisning? Da er Lektorprogrammets studieretning nordisk noe for deg.

Du får solid faglig fordypning

Lektorprogrammet er en integrert femårig lærerutdanning som gir deg en mastergrad og undervisningskompetanse i to fag. I studieretningen nordisk kan du velge mellom følgende kombinasjoner:

 

I tillegg til de to skolefagene du velger i studieløpet ditt, inngår også profesjonsfaget med undervisning i pedagogikk, fagdidaktikk i dine to fag, og 100 dager praksis i ungdomsskole og videregående skole. Praksisopplæringen vil være veiledet, vurdert og variert. Du møter profesjonsfaget i 3. semester, mens hovedvekten av faget ligger i 6. og 7. semester, se oppbygging og gjennomføring.

Samfunnsrelevans

Dette er studieprogrammet som gir deg høy språkkompetanse, god formidlingsevne og sterk pedagogisk kompetanse. Du vil studere den norske og nordiske litteraturen i nåtid og fortid og dens mangfoldige utrykk som både estetisk, historisk og kulturelt fenomen. Du vil få innsikt i norsk og nordiske språks struktur og hvordan språk har endret seg over tid, og du vil lære om hva det vil si å være del av en språklig minoritet og skulle lære majoritetsspråket. Gode norskkunnskaper er både en forutsetning for å delta i det norske samfunnet, og en viktig forutsetning for å kunne lære seg andre språk. Norskspråket er en avgjørende del av den norske kulturelle arv og identitet, blant annet gjennom levende og tradisjonsrik litteratur.

 

Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 6. mars 2019 11:39