Hvorfor velge denne studieretningen?

Vil du bli den gode norsklæreren? Lektorprogrammet studieretning nordisk gir deg solid faglig fordypning og pedagogisk kompetanse som gjør det mulig for deg å skape en levende, motiverende og variert undervisning. Studiet tilbyr fagfordypning i to skolefag og gir en større grad av fagfordypning enn grunnskolelærerutdanningene.

Du får solid faglig fordypning

Lektorprogrammet er en integrert femårig lærerutdanning som gir deg en mastergrad og undervisningskompetanse i to fag. I studieretningen nordisk kan du velge mellom følgende kombinasjoner:

 

I tillegg til de to skolefagene du velger i studieløpet ditt, inngår også profesjonsfaget med undervisning i pedagogikk, fagdidaktikk i dine to fag, og 100 dager praksis i ungdomsskole og videregående skole. Praksisopplæringen vil være veiledet, vurdert og variert. Du møter profesjonsfaget i 3. semester, mens hovedvekten av faget ligger i 6. og 7. semester, se oppbygging og gjennomføring.

Samfunnsrelevans

Dette er studieprogrammet som gir deg høy språkkompetanse, god formidlingsevne og sterk pedagogisk kompetanse. Du vil studere den norske og nordiske litteraturen i nåtid og fortid og dens mangfoldige utrykk som både estetisk, historisk og kulturelt fenomen. Du vil få innsikt i norsk og nordiske språks struktur og hvordan språk har endret seg over tid, og du vil lære om hva det vil si å være del av en språklig minoritet og skulle lære majoritetsspråket. Gode norskkunnskaper er både en forutsetning for å delta i det norske samfunnet, og en viktig forutsetning for å kunne lære seg andre språk. Norskspråket er en avgjørende del av den norske kulturelle arv og identitet, blant annet gjennom levende og tradisjonsrik litteratur.

 

Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 1. des. 2021 14:16