Hvorfor velge denne studieretningen?

Er du opptatt av norsk språk og litteratur? Drømmer du om å bli lærer? I studieretning nordisk på Lektorprogrammet kan du fordype deg i norskfaget og kombinere dette med fag som engelsk, spansk eller samfunnsfag. Studiet gir deg solid kompetanse i norskfaget, og du lærer hvordan du best skaper en motiverende og variert norskundervisning.

Kort om studieretningen

Lektorprogrammet er en integrert femårig lærerutdanning som gir deg en mastergrad og undervisningskompetanse i to fag. I studieretningen nordisk kan du velge mellom følgende kombinasjoner:

 

I tillegg til de to skolefagene du velger i studieløpet ditt, skal du også ta profesjonsfag. Profesjonsfag inkluderer pedagogikk, fagdidaktikk knyttet til dine to skolefag og 100 dager veiledet praksis. Du får praksis i både ungdomsskole og videregående skole.

Studiemiljø

Du får et faglig og sosialt nettverk på universitetet fra første dag gjennom studiestartuka. I tillegg har UiO en rekke faglige og sosiale foreninger der du kan få nye venner og interesser.

Lektorprogrammet har en egen studentforening (LeP studentforening) som arrangerer mange sosiale og sportslige arrangementer året igjennom. I tillegg til de sosiale arrangementene har Lektorprogrammet et studentdrevet fagutvalg, Lektorprogrammets programutvalg (LPU), som jobber for studentenes velferd og rettigheter.

Lektorprogrammet har også studentdrevne sider på Facebook og Instagram.

På våre nettsider finner du mer informasjon om studentforeninger ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og en oversikt over alle studentforeninger ved UiO.

  Livet@uniOslo

  Er du nysgjerrig på hvordan det er å være fersk student? Gjennom nettserien Livet@uniOslo kan du følge Nora. Nora går første året på Lektorprogrammet og vi får være med henne på reisen som ny student på UiO. 

   

  Videre jobb og studier

  Norsk er skolens største fag. Gode norskkunnskaper er en forutsetning for å delta i det norske samfunnet og for å kunne lære seg andre språk. Studieretningen nordisk gir deg høy språkkompetanse, innsikt i norsk litteratur og kultur og en sterk pedagogisk kompetanse. Du stiller derfor sterkt på arbeidsmarkedet.

  Lektorprogrammet gjør deg godt kvalifisert til å jobbe som lærer i videregående skole, på ungdomstrinnet og i voksenopplæring, men den faglige fordypningen gjør deg også kvalifisert til arbeid utenfor skolen. I tillegg til læreryrket kan du jobbe med utvikling av læremidler og undervisningslitteratur, kvalitetssikring, kommunikasjonsarbeid og formidling, administrativt arbeid innenfor læring og mye mer.

  En undersøkelse blant tidligere studenter ved UiO viste at de som hadde gått Lektorprogrammet, var svært attraktive på arbeidsmarkedet. 96 % av studentene var yrkesaktive etter å ha fullført Lektorprogrammet, og bare 1% var arbeidssøkende på tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført.

  Etter fullført lektorprogram har du også muligheten til å gå videre med et doktorgradsstudium (Ph.d) eller annen type forskning.

  Du finner mer informasjon om jobb og videre studier for lektorstudenter på våre nettsider. Vi har også intervjuet noen av våre tidligere studenter for å høre hva de jobber med i dag

  Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 21. nov. 2022 16:32