Kontakt

Studieinformasjon for søkere og studenter

  • Karakterutskrift og vitnemål
  • Bekreftelser
  • Tilrettelagt eksamen
  • Permisjon, utsett studiestart og deltidsstudier
  • Studieveiledning
  • Syk på eksamen / utsatt eksamen
  • Sette deg i kontakt med instituttet eller en saksbehandler

Opptak og registrering

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter