Søknadsfrist og opptak

Det er opptak til dette studiet én gang i året.

  • Søknadsfrist i 2023: 15. april (1. mars for noen søkergrupper).

Du søker gjennom Samordna opptak

Studiekode

185 817

Studieplasser

65

Opptakskrav

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.
 
Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Spesielle opptakskrav
  • minimum 35 skolepoeng
  • et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer)*
  • et gjennomsnitt på minimum karakteren 4,0 i matematikk (224 timer). Har du bestått et programfag i matematikk (S1, S2, R1 eller R2), dekker du matematikkravet uansett karakter i dette programfaget.
eller:
  • minimum 40 skolepoeng
  • et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer)*
  • et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i matematikk (224 timer). Har du bestått et programfag i matematikk (S1, S2, R1 eller R2), dekker du matematikkravet uansett karakter i dette programfaget.
*Har du samisk som førstespråk eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer).
 
Har du norsk tegnspråk eller finsk som andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk gjennomsnittet av karakterene i første- og andrespråk.
 
De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Forkunnskaper i språk: 

Studiet forutsetter svært gode ferdigeheter i norsk, tilnærmet morsmålskompetanse. Det gis ikke fritak for sidemål da du som norsklærer må undervise i både bokmål og nynorsk. Dersom du ikke kjenner deg helt trygg i en av målformene råder vi deg til å jobbe med dette. Du kan for eksempel finne hjelpemidler til dette på Språkrådet sine nettsider

Skal du studere spansk, fransk, tysk eller engelsk i Lektorprogrammet, anbefaler vi at du har forkunnskaper tilsvarende nivå II fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest (generell barneomsorgsattest) slik den er beskrevet i politiregisterloven § 39. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan miste studieretten.

Slik søker du om politiattest.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng.

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, blir rangert i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering, jf. § 7-12 i forskrift om opptak til høgare utdanning.

Poenggrenser i 2022

  • Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte fikk tilbud.

  • Ordinær kvote: alle kvalifiserte fikk tilbud.

Poenggrensen er den laveste poengsummen som ga tilbud i forrige opptak til studiet. Vi vet ikke hva poenggrensene blir i neste opptak.

Godkjenning av tidligere utdanning