Program for studiestart

Velkommen som ny student på Lektorprogrammet - nordisk. På denne siden finner du viktig informasjon om hva som skjer ved semesterstart og viktige opplysninger om frister du må forholde deg til.