Studieopphold i utlandet

På Lektorprogrammet – nordisk har du mulighet til å studere ved mange anerkjente universiteter i utlandet.

Hvor kan du dra?

Andre muligheter

Du kan også velge å reise via andre utvekslingsavtaler ved HF, ILN eller UiO sentralt.

Vi anbefaler i tillegg NORDKURS som arrangeres ved de nordiske universitet hver sommer. Kursene varer vanligvis tre uker og gir 10 studiepoeng som kan innpasses i som valgfritt emne i 80-gruppen din eller på masterspesialiseringen. Kursene er gratis og du vil få dekke utgifter til reise og opphold.

Når kan du dra?

Hva kan du ta?

Studenter som skal utveksle i 5. semester

  • Følg normert studieløp fram til utveksling
  • Finn emner som tilsvarer 30 studiepoeng på bachelornivå i nordisk
  • Et av emnene skal ha semesteroppgave som vurderingsform
  • Ca. 20 studiepoeng skal være på fordypningsnivå (2000-nivå)
  • Exphil flytter du til 6. semester

Studenter som skal utveksle i 8. semester

  •  Til sammen 30 studiepoeng på masternivå i nordisk språk eller litteratur, norsk som andrespråk eller tekst og kommunikasjon
  • Et emne i metode/forskningspraksis som  passer til din spesialisering. Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven skal leveres i løpet av semesteret etter avtale med studiekonsulenten på ditt fag

Veiledning for den videre prosessen

For å sikre deg et vellykket opphold, må du følge fakultetets veiledning for utvekslingsopphold.  La deg også inspirere av hvordan andre studenter har hatt det på utveksling.

 
Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 18. jan. 2021 10:32