Studieopphold i utlandet

På Lektorprogrammet – nordisk har du mulighet til å studere ved mange anerkjente universiteter i utlandet.

Hvor kan du dra?

Andre muligheter

Du kan også velge å reise via andre utvekslingsavtaler ved HF, ILN eller UiO sentralt.

Vi anbefaler i tillegg NORKURS som arrangeres ved de nordiske universitet hver sommer. Kursene varer vanligvis tre uker og gir 10 studiepoeng, og  kan innpasses i som valgfritt emne i 80-gruppen din eller på masterspesialiseringen. Kursene er gratis og du vil få dekket utgifter til reise og opphold.

Når kan du dra?

Hva kan du ta?

Studenter som skal utveksle i 5. semester

  • Følg normert studieløp fram til utveksling
  • Finn emner som tilsvarer 30 studiepoeng på bachelornivå i nordisk
  • Et av emnene skal ha semesteroppgave/selvstendig skriftlig arbeid som vurderingsform
  • Ca. 20 studiepoeng skal være på fordypningsnivå (2000-nivå)
  • Exphil flytter du til 6. semester

PROF3025 har obligatorisk oppstartsdag i slutten av januar. Dersom du ikke kan delta på denne fordi du fortsatt er i utlandet, må du gi beskjed til lektorprogrammet@ils.uio.no

Undervisningen i PROF3025 starter i uke 5. Emnet har obligatorisk undervisning. Fravær denne uken vil bli registrert og omfattes av de generelle kravene til oppmøte i emnet. Du må være tilbake senest i uke 6, for da starter obligatorisk praksis.

Dersom du har undervisning i andre emner på UiO i begynnelsen av vårsemesteret, må du kontakte instituttene som tilbyr emnene for å avklare eventuelt fravær på grunn av utvekslingsoppholdet.

Studenter som skal utveksle i 8. semester

  •  Til sammen 30 studiepoeng på masternivå i nordisk språk eller litteratur, norsk som andrespråk eller tekst og kommunikasjon
  • Et emne i metode/forskningspraksis som  passer til din spesialisering. Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven skal leveres i løpet av semesteret etter avtale med studiekonsulenten på ditt fag

Arrangementer og utvekslingsstudenter på sosiale medier

Hvert semester holdes informasjonsmøter om utveksling, ofte med besøk fra utvekslingssteder

Det kan også være nyttig og inspirerende å lese hvordan andre studenter har hatt det på utveksling.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Kontaktpunkt og veiledning for spørsmål om utveksling

 
 
Publisert 1. juli 2014 10:19 - Sist endret 10. mai 2022 12:01