Realfag (studieretning)

Har du ambisjoner om å bli den gode læreren som med sterk faglig fordypning og pedagogisk kompetanse skaper en levende, motiverende og variert undervisning? Da er lektorprogrammets studieretning realfag noe for deg.

Studieretningen hører til programmet

Lektorprogrammet (master - 5 år)