Realfag (studieretning)

Har du ambisjoner om å bli den gode læreren som med sterk faglig fordypning og pedagogisk kompetanse skaper en levende, motiverende og variert undervisning? Da er lektorprogrammets studieretning realfag noe for deg.

Studieretningen hører til programmet

Lektorprogrammet (master - 5 år)

Program for studiestart

i dag aug.
11:00, Idrettsbygningen, Problemveien 13
22 aug.
07:30, Vilhelm Bjerknes' hus, Moltke Moes vei 35

Studieveiledning

Ønsker du å snakke med en studieveileder?

Program for studiestart

i dag aug.
11:00, Idrettsbygningen, Problemveien 13
22 aug.
07:30, Vilhelm Bjerknes' hus, Moltke Moes vei 35
23 aug.
12:00, Frederikkeplassen, Blindern