Siste beskjeder

Publisert 7. des. 2021 14:45

Studenter i 1.- 6. semester på Lektorprogrammet realfag blir undervisningsmeldt til MN-emner for neste semester. Dere vil bli undervisningsmeldt i løpet av desember og trenger ikke søke om plass på emner selv. 

Merk at hvis du skal ta opp igjen emner, eller ta emner som ikke ligger i studieløpet ditt, må du selv melde deg til disse emnene. Det samme gjelder for Ex.phil.

Alle må gjennomføre semesterregistrering og betale semesteravgift innen 1. februar 2022.

Publisert 15. mai 2020 08:33

Gruppelærerstillinger ved Matematisk institutt for høstens emner er nå lyst ut her:

https://www.mn.uio.no/math/studier/aktuelt/aktuelle-saker/2020/grl-hosten-2020.html

 

I år kan man søke om stillinger i MAT-IN1105, MAT-INF1100, MAT1050, MAT1100, MAT1120, MAT1140, STK1000 og STK1110. Det er mest aktuelt for studenter mot slutten av bachelordelen og studenter på masterspesialiseringen, men det er åpent for alle å søke. Matematisk institutt utrykker at de ønsker lektorstudenter som gruppelærerer, spesielt i MAT1050 og MAT-IN1105. 

Publisert 6. mai 2020 12:43

Ustrukturert, demotivert og eksamenstressa. Kjenner du deg igjen? Du er ikke alene. Føler du på ensomheten av å sitte hjemme alene med bøkene foran deg er det råd å hente....

Publisert 14. jan. 2020 13:17

Fredag 24. og lørdag 25. januar 2020 er det seminar for dere som er i 4. semester på Lektorprogrammet, studieretning realfag.

Seminaret vil ha fokus på lærerrollen, elevrollen, forventninger og erfaringer så langt i studiet og på  kommunikasjonsstrategier.

Meld deg på seminaret ved å sende e-posten til kristjo@mn.uio.no  Frist for å melde seg på er tirsdag 21. januar 2020!

Mange av dere i 4. semester har forel...

Publisert 11. des. 2019 11:52

Til alle på 4. semester på Lektorprogrammet, studieretning realfag!

Den 24. og 25. januar 2020 gjentar vi suksessen fra i fjor og arrangerer seminar for alle 4. semester studenter som er tatt opp på Lektorprogrammet, studieretning realfag ved UiO. 

Formålet med dette seminaret er å gi dere verktøy som vi av erfaring vet at dere vil trenge når dere går ut i skolen som lektorer.

Sentrale temaer er:

  • Kommunikasjon og samtalestrategier
  • Hva er profesjonell kompetanse i klasserommet? MSHRL (Relasjonskompetanse)
  • Hvordan møte ulike elevtyper (også de elevene du ikke har så god kjemi med)

Fullt program og mer informasjon kommer om en liten stund, men hold av 24. og 25. januar 2020!

Det blir sendt ut e-post til alle på 4. semester om seminaret. Hvis du følger 2018 kullet og ikke får epost om seminaret  eller du har  spørsmål ta kontakt med Kristine Jøssang (kristjo@mn.uio.no) 

 

Vi glede...

Publisert 14. nov. 2019 08:23

Siste sjanse til å ta e-læringsemnene i HMS høsten 2019 er 25. november.

Det er derfor viktig at studenter som har krav om et eller flere av eHMS-emnene som de fortsatt ikke har gjennomført, tar disse innen 25. november. Dette er spesielt viktig for studenter som etter planen skal være ferdig med graden sin høsten 2019. Vi har lagt ut beskjed på alle emnesidene. 

Emnene dette gjelder er:

HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø
HMS0502 - Utviklende læringsmiljø
HMS0503 - Laboratoriesikkerhet
HMS0504 - Feltsikkerhet
HMS0505 - El-sikkerhet
HMS0506 - Klinikksikkerhet

Hvis noen mangler HMS0507 Brannsikkerhet, så er neste mulighet til å ta dette emnet i januar 2020. eHMS åpner for våren 2020 i starten av januar.

Publisert 13. mai 2019 13:30

Siste sjanse til å ta e-læringsemnene i HMS våren 2019 er 25. mai.
 
Det er derfor viktig at studenter som har krav om et eller flere av eHMS-emnene som de fortsatt ikke har gjennomført, tar disse innen 25. mai. Dette er spesielt viktig for studenter som etter planen skal være ferdig med graden sin våren 2019. Vi har lagt ut beskjed på alle emnesidene. 
 
Emnene dette gjelder er:
HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø
HMS0502 - Utviklende læringsmiljø
HMS0503 - Laboratoriesikkerhet
HMS0504 - Feltsikkerhet
HMS0505 - El-sikkerhet
HMS0506 - Klinikksikkerhet
 
Hvis noen mangler HMS0507 Brannsikkerhet, så er neste mulighet til å ta dette emnet i august/september 2019. eHMS åpner for høsten 2019 i tidlig august.

Publisert 1. nov. 2017 15:21

Vi minner om informasjonsmøtet torsdag 2. november for dere som skal starte på programspesialisering i realfag våren 2018. Informasjonsmøtet starter kl. 17.00 og holdes i:

- Auditorium 2 i VB: Matematikkdidaktikk, matematikk og mekanikk

- Auditorium 4 i VB: Naturfagenes didaktikk og kjemi/fysikk/geofag/biologi og molekylærbiologi

Frist for å besvare nettskjema med søknad om opptak til programspesialisering er 5. november, og skjema finner du her: https://nettskjema.no/a/87649

 

Publisert 6. okt. 2014 11:22

Vi har opprettet en facebook side for studieretningen realfag - REAL Lektor UiO.

Foreløpig har vi gjort gruppen lukket - jeg må derfor godkjenne dere etter hvert som dere melder dere inn.

Vi satser på å legge ut litt forskjellig som kan være interessant for dere på Lektorprogrammet, studieretning realfag. Det vi har lagt ut til nå er Forskningsdagene, TED-talk, Youtoub klipp ol.

Vi ønsker at dere skal være aktive på siden! Del ting som kan være av interesse og kom gjerne med spørsmål og ønsker. Vårt hovedfokus vil være realfag og lærerrollen.

Bli med!