Siste beskjeder

Publisert 13. mai 2019 13:30

Siste sjanse til å ta e-læringsemnene i HMS våren 2019 er 25. mai.
 
Det er derfor viktig at studenter som har krav om et eller flere av eHMS-emnene som de fortsatt ikke har gjennomført, tar disse innen 25. mai. Dette er spesielt viktig for studenter som etter planen skal være ferdig med graden sin våren 2019. Vi har lagt ut beskjed på alle emnesidene. 
 
Emnene dette gjelder er:
HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø
HMS0502 - Utviklende læringsmiljø
HMS0503 - Laboratoriesikkerhet
HMS0504 - Feltsikkerhet
HMS0505 - El-sikkerhet
HMS0506 - Klinikksikkerhet
 
Hvis noen mangler HMS0507 Brannsikkerhet, så er neste mulighet til å ta dette emnet i august/september 2019. eHMS åpner for høsten 2019 i tidlig august.

Publisert 1. nov. 2017 15:21

Vi minner om informasjonsmøtet torsdag 2. november for dere som skal starte på programspesialisering i realfag våren 2018. Informasjonsmøtet starter kl. 17.00 og holdes i:

- Auditorium 2 i VB: Matematikkdidaktikk, matematikk og mekanikk

- Auditorium 4 i VB: Naturfagenes didaktikk og kjemi/fysikk/geofag/biologi og molekylærbiologi

Frist for å besvare nettskjema med søknad om opptak til programspesialisering er 5. november, og skjema finner du her: https://skjema.uio.no/87649

 

Publisert 6. okt. 2014 11:22

Vi har opprettet en facebook side for studieretningen realfag - REAL Lektor UiO.

Foreløpig har vi gjort gruppen lukket - jeg må derfor godkjenne dere etter hvert som dere melder dere inn.

Vi satser på å legge ut litt forskjellig som kan være interessant for dere på Lektorprogrammet, studieretning realfag. Det vi har lagt ut til nå er Forskningsdagene, TED-talk, Youtoub klipp ol.

Vi ønsker at dere skal være aktive på siden! Del ting som kan være av interesse og kom gjerne med spørsmål og ønsker. Vårt hovedfokus vil være realfag og lærerrollen.

Bli med!