Gruppelærerstillinger ved Matematisk institutt er lyst ut!

Gruppelærerstillinger ved Matematisk institutt for høstens emner er nå lyst ut her:

https://www.mn.uio.no/math/studier/aktuelt/aktuelle-saker/2020/grl-hosten-2020.html

 

I år kan man søke om stillinger i MAT-IN1105, MAT-INF1100, MAT1050, MAT1100, MAT1120, MAT1140, STK1000 og STK1110. Det er mest aktuelt for studenter mot slutten av bachelordelen og studenter på masterspesialiseringen, men det er åpent for alle å søke. Matematisk institutt utrykker at de ønsker lektorstudenter som gruppelærerer, spesielt i MAT1050 og MAT-IN1105. 

Publisert 15. mai 2020 08:33 - Sist endret 15. mai 2020 08:33