Programspesialisering våren 2018

Vi minner om informasjonsmøtet torsdag 2. november for dere som skal starte på programspesialisering i realfag våren 2018. Informasjonsmøtet starter kl. 17.00 og holdes i:

- Auditorium 2 i VB: Matematikkdidaktikk, matematikk og mekanikk

- Auditorium 4 i VB: Naturfagenes didaktikk og kjemi/fysikk/geofag/biologi og molekylærbiologi

Frist for å besvare nettskjema med søknad om opptak til programspesialisering er 5. november, og skjema finner du her: https://nettskjema.no/a/87649

 

Publisert 1. nov. 2017 15:21