Siste sjanse til å ta e-læringsemnene i HMS våren 2019 er 25. mai

Siste sjanse til å ta e-læringsemnene i HMS våren 2019 er 25. mai.
 
Det er derfor viktig at studenter som har krav om et eller flere av eHMS-emnene som de fortsatt ikke har gjennomført, tar disse innen 25. mai. Dette er spesielt viktig for studenter som etter planen skal være ferdig med graden sin våren 2019. Vi har lagt ut beskjed på alle emnesidene. 
 
Emnene dette gjelder er:
HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø
HMS0502 - Utviklende læringsmiljø
HMS0503 - Laboratoriesikkerhet
HMS0504 - Feltsikkerhet
HMS0505 - El-sikkerhet
HMS0506 - Klinikksikkerhet
 
Hvis noen mangler HMS0507 Brannsikkerhet, så er neste mulighet til å ta dette emnet i august/september 2019. eHMS åpner for høsten 2019 i tidlig august.

Publisert 13. mai 2019 13:30 - Sist endret 13. mai 2019 13:30