Jobb og videre studier

Lektorprogrammet gjør deg godt kvalifisert til å arbeide som realfagslærer i videregående skole, på ungdomstrinnet og i voksenopplæring.

Velger du lærerutdanning ved UiO, har du flere ben å stå på når du skal ut i arbeidslivet. Utdannelsen er målrettet, samtidig som den er fleksibel og gir flere valgmuligheter.

Lektorprogrammet studieretning Realfag gjør deg godt kvalifisert til å arbeide som lærer:

  • på ungdomstrinnet,
  • på videregående skole og
  • i voksenopplæring.

Etter 5 års utdanning har du en mastergrad samt kunnskaper og ferdigheter til å skape en levende, motiverende og variert undervisning. Du får grundige fagkunnskaper som i tillegg til å være tilpasset dagens skolefag, også gir deg et solid grunnlag for faglig oppdatering gjennom en lang lærerkarriere.

Behovet for realfagslærere er stort. Som realfagslærer vil du derfor ha en etterspurt kompetanse med svært gode jobbmuligheter.

Lektorprogrammet gir deg også muligheten til å gå videre med forskning gjennom et doktorgradsstudium. Les mer om doktorgrad og forskerutdanning i realfag.

 


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

 

Publisert 1. juli 2014 10:12 - Sist endret 13. jan. 2017 08:37