Kontakt

Studieinformasjon for søkere og studenter
 • studietilbud og gjennomføring av programmet
 • studieveiledning
 • utdanningsplan og StudentWeb
 • søknad om tilrettelegging ved eksamen
 • permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier
 • delstudier i utlandet
 • generelle spørsmål

UV-studieinfo

Telefon: 22 84 44 45 (kl. 11-15)

Epost: uv-studieinfo@uv.uio.no

Realfaglig informasjon for søkere og studenter

 • Spørsmål om de realfaglige studieløpene

MN-studieinfo

Telefon: 22 85 63 44 (kl. 9-11/ 12-15)

E-post: studieinfo@mn.uio.no

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Knutepunktet - sentralt studieinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00 (kl. 10-15)

E-post: studentinfo@admin.uio.no