Biologi og kjemi/naturfag

Dette er studieløpet for deg som velger biologi som 80-gruppe og kjemi/naturfag som 60-gruppe

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

 

Studieløp biologi - kjemi/naturfag (fra kull 2021) 

10. semester Masterspesialisering i biovitenskap eller naturfagenes didaktikk
9. semester Masterspesialisering i biovitenskap eller naturfagenes didaktikk
8. semester Masterspesialisering i biovitenskap eller naturfagenes didaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester NAT2000 – Naturfag i praksis PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester KJM2400 – Analytisk kjemi I / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum / utveksling BIOS1140 – Evolusjon og genetikk / utveksling
4. semester KJM1111 – Organisk kjemi I BIOS2100 – Generell økologi KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere
3. semester MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1 BIOS1150 – Biologisk mangfold PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester KJM1121 – Uorganisk kjemi I BIOS1120 – Fysiologi FYS1001 – Innføring i fysikk
1. semester BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Studieløp biologi - kjemi/naturfag (fra kull 2017) 

10. semester Masterspesialisering i biovitenskap eller naturfagenes didaktikk
9. semester Masterspesialisering i biovitenskap eller naturfagenes didaktikk
8. semester Masterspesialisering i biovitenskap eller naturfagenes didaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester NAT2000 – Naturfag i praksis PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester KJM2400 – Analytisk kjemi I / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum / utveksling BIOS1140 – Evolusjon og genetikk / utveksling
4. semester BIOS1120 – Fysiologi BIOS2100 – Generell økologi FYS1001 – Innføring i fysikk
3. semester KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere BIOS1150 – Biologisk mangfold PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester KJM1121 – Uorganisk kjemi I MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1 KJM1111 – Organisk kjemi I
1. semester BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp biologi - kjemi/naturfag (kull 2014 - 2016)

10. semester Masterspesialisering i biovitenskap eller naturfagenes didaktikk
9. semester Masterspesialisering i biovitenskap eller naturfagenes didaktikk
8. semester Masterspesialisering i biovitenskap eller naturfagenes didaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester NAT2000 – Naturfag i praksis* PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum/utveksling KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk/utveksling KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført)/utveksling
4. semester MAT1012 – Matematikk 2 (nedlagt) FYS1000 – Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin (videreført) MBV-KJM1030 – Generell biokjemi og biologisk kjemi (nedlagt)
3. semester MBV1020 – Fysiologi (nedlagt) MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester BIO1200A – Biologisk mangfold (nedlagt) MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt) KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført)
1. semester KJM1100 – Generell kjemi (videreført) GEO-KJM1040 – Grunnkurs i programmering for problemstillinger i geofag og i kjemi (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Studenter som følger 2016-kullet skal ta NAT2000 høsten 2018 i stedet for våren 2019.

Publisert 1. juli 2014 10:12 - Sist endret 19. jan. 2022 12:42