Fysikk og matematikk

Dette er studieløpet for deg som velger fysikk som 80-gruppe og matematikk som 60-gruppe.

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

Studieløp fysikk - matematikk (fra kull 2022)

10. semester Masterspesialisering i fysikk eller naturfagenes didaktikk
9. semester Masterspesialisering i fysikk eller naturfagenes didaktikk
8. semester Masterspesialisering i fysikk eller naturfagenes didaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester FYS3810 – Fysikkdidaktikk PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum / utveksling MAT2500 – Geometri / utveksling
4. semester FYS2140 – Kvantefysikk FYS2130 – Svingninger og bølger AST1010
3. semester FYS1120L – Elektromagnetisme MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester FYS1105 Klassisk mekanikk STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester
FYS1100 Mekanikk og modellering
IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp fysikk - matematikk (fra kull 2017) 

10. semester Masterspesialisering i fysikk eller naturfagenes didaktikk
9. semester Masterspesialisering i fysikk eller naturfagenes didaktikk
8. semester Masterspesialisering i fysikk eller naturfagenes didaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester FYS3810 – Fysikkdidaktikk PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum / utveksling MAT2500 – Geometri / utveksling
4. semester FYS2140 – Kvantefysikk FYS2130 – Svingninger og bølger STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
3. semester FYS1120L – Elektromagnetisme MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester
AST1010
MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp fysikk - matematikk (kull 2014 - 2016)

10. semester Masterspesialisering i fysikk eller naturfagenes didaktikk
9. semester Masterspesialisering i fysikk eller naturfagenes didaktikk
8. semester Masterspesialisering i fysikk eller naturfagenes didaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester

FYS3810 – Fysikkdidaktikk (fom våren 2018)

PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk/utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum/utveksling MAT2500 – Geometri/utveksling
4. semester FYS2140 – Kvantefysikk FYS2130 – Svingninger og bølger STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
3. semester FYS1120 – Elektromagnetisme MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester
AST1010
MAT1100 – Kalkulus MAT-INF1100L – Programmering, modellering og beregninger (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Publisert 1. juli 2014 10:12 - Sist endret 20. feb. 2022 14:38