Kjemi og biologi/naturfag

Dette er studieløpet for deg som velger kjemi som 80-gruppe og biologi/naturfag som 60-gruppe.

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

 

Studieløp kjemi - biologi/naturfag (fra kull 2021) 

10. semester Masterspesialisering i kjemi eller naturfagenes didaktikk
9. semester Masterspesialisering i kjemi eller naturfagenes didaktikk
8. semester Masterspesialisering i kjemi eller naturfagenes didaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester NAT2000 – Naturfag i praksis PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester KJM2400 – Analytisk kjemi I / utveksling KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk / utveksling BIOS1140 – Evolusjon og genetikk / utveksling
4. semester KJM1111 – Organisk kjemi I EXPHIL03 – Examen philosophicum KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere
3. semester MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1 BIOS1150 – Biologisk mangfold PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester KJM1121 – Uorganisk kjemi I BIOS1120 – Fysiologi FYS1001 – Innføring i fysikk
1. semester IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Studieløp kjemi - biologi/naturfag (fra kull 2017) 

10. semester Masterspesialisering i kjemi eller naturfagenes didaktikk
9. semester Masterspesialisering i kjemi eller naturfagenes didaktikk
8. semester Masterspesialisering i kjemi eller naturfagenes didaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester NAT2000 – Naturfag i praksis PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester KJM2400 – Analytisk kjemi I / utveksling KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk / utveksling BIOS1140 – Evolusjon og genetikk / utveksling
4. semester BIOS1120 – Fysiologi EXPHIL03 – Examen philosophicum FYS1001 – Innføring i fysikk
3. semester KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere BIOS1150 – Biologisk mangfold PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester KJM1121 – Uorganisk kjemi I MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1 KJM1111 – Organisk kjemi I
1. semester IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp kjemi - biologi/naturfag (kull 2014 - 2016)

10. semester Masterspesialisering i kjemi eller naturfagenes didaktikk
9. semester Masterspesialisering i kjemi eller naturfagenes didaktikk
8. semester Masterspesialisering i kjemi eller naturfagenes didaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester NAT2000 – Naturfag i praksis* PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk/utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum/utveksling KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført)/utveksling
4. semester MBV-KJM1030 – Generell biokjemi og biologisk kjemi (nedlagt) FYS1000 – Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin (videreført) MAT1012 – Matematikk 2 (nedlagt)
3. semester MBV1020 – Fysiologi (nedlagt) MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført) BIO1200A – Biologisk mangfold (nedlagt) MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt)
1. semester GEO-KJM1040 – Grunnkurs i programmering for problemstillinger i geofag og i kjemi (nedlagt) BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Studenter som følger 2016-kullet skal ta NAT2000 høsten 2018 i stedet for våren 2019.

Publisert 1. juli 2014 10:12 - Sist endret 14. okt. 2021 13:00