Kjemi og matematikk

Dette er studieløpet for deg som velger kjemi som 80-gruppe og matematikk som 60-gruppe.

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

 

Studieløp kjemi - matematikk (fra kull 2017) 

10. semester Masterspesialisering i kjemi eller naturfagenes didaktikk
9. semester Masterspesialisering i kjemi eller naturfagenes didaktikk
8. semester Masterspesialisering i kjemi eller naturfagenes didaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester KJM3050 – Kjemididaktikk PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester KJM2400 – Analytisk kjemi I / utveksling KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk / utveksling MAT2500 – Geometri / utveksling
4. semester KJM1121 – Uorganisk kjemi I* EXPHIL03 – Examen philosophicum STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
3. semester KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester KJM1111 – Organisk kjemi I * FYS1001 – Innføring i fysikk MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* Fra høsten 2018 bytter KJM1111 og KJM1121 plass i løpet. KJM1111 tas i 2. semester og KJM1121 tas i 4. semester. Studenter som allerede har tatt ett av emnene, følger den tidligere planen.

Studieløp kjemi - matematikk (kull 2014 - 2016)

10. semester Masterspesialisering i kjemi eller naturfagenes didaktikk
9. semester Masterspesialisering i kjemi eller naturfagenes didaktikk
8. semester Masterspesialisering i kjemi eller naturfagenes didaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester KJM3050 – Kjemididaktikk PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk/utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum/utveksling MAT2500 – Geometri/utveksling
4. semester MBV-KJM1030 – Generell biokjemi og biologisk kjemi (nedlagt) KJM2400 – Analytisk kjemi I STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
3. semester KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført) MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført) MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester MAT1100 – Kalkulus MAT-INF1100L – Programmering, modellering og beregninger (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Publisert 1. juli 2014 10:12 - Sist endret 15. feb. 2020 10:44