Matematikk og fysikk

Dette er studieløpet for deg som velger matematikk som 80-gruppe og fysikk som 60-gruppe.

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

Studieløp matematikk - fysikk (fra kull 2022)

10. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester FYS3810 – Fysikkdidaktikk PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum / MEK2200 – Kontinuumsmekanikk* / utveksling MAT2500 – Geometri / utveksling
4. semester FYS2140 – Kvantefysikk MAT2100 – Elementær reell analyse* / EXPHIL03 – Examen philosophicum MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse
3. semester FYS1120L – Elektromagnetisme MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester FYS1105 Klassisk mekanikk STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester FYS1100 Mekanikk og modellering IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*) Studenter kan velge mellom emnene MAT2100 og MEK2200 i 80-gruppen i matematikk. MAT2100 anbefales for studenter som skal ta en faglig mastergrad i matematikk, siden emnet er en forutsetning for å ta flere av mastergradsemnene i matematikk. MEK2200 er påkrevd for dem som skal ta en faglig mastergrad i mekanikk. Studenter som skal ta en fagdidaktisk mastergrad, kan velge fritt mellom disse emnene.

OBS: Emnekravet i studieløpet matematikk-fysikk er ulikt de andre studieløpene i matematikk. Se studieløpene for matematikk-naturfag og matematikk-kjemi for oppbyggingen av de andre studieløpene.

Studieløp matematikk - fysikk (fra kull 2017)

10. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester FYS3810 – Fysikkdidaktikk PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum / MEK2200 – Kontinuumsmekanikk* / utveksling MAT2500 – Geometri / utveksling
4. semester FYS2140 – Kvantefysikk MAT2100 – Elementær reell analyse* / EXPHIL03 – Examen philosophicum STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
3. semester FYS1120L – Elektromagnetisme MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester
AST1010
MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

*) Studenter kan velge mellom emnene MAT2100 og MEK2200 i 80-gruppen i matematikk. MAT2100 anbefales for studenter som skal ta en faglig mastergrad i matematikk, siden emnet er en forutsetning for å ta flere av mastergradsemnene i matematikk. MEK2200 er påkrevd for de som skal ta en faglig mastergrad i mekanikk. Studenter som skal ta en realfagdidaktisk mastergrad kan velge fritt mellom disse emnene.

 

OBS: Emnekravet i studieløpet matematikk-fysikk er ulikt de andre studieløpene i matematikk. Se studieløpene for matematikk-naturfag og matematikk-kjemi for oppbyggingen av de andre studieløpene.

 

 

Studieløp matematikk - fysikk (kull 2014 - 2016)

10. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester

FYS2150L – Eksperimenter i fysikkundervisningen (nedlagt) /

FYS3810 – Fysikkdidaktikk (fom våren 2018)

PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester FYS2160 – Termodynamikk og statistisk fysikk/utveksling MAT2500 – Geometri/utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum / MAT1140 – Strukturer og argumenter / MEK2200 – Kontinuumsmekanikk*/utveksling
4. semester FYS2140 – Kvantefysikk STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering EXPHIL03 – Examen philosophicum / MAT2400 – Reell analyse*
3. semester FYS1120 – Elektromagnetisme MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester FYS-MEK1110 – Mekanikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester
AST1010
MAT1100 – Kalkulus MAT-INF1100L – Programmering, modellering og beregninger (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* Alle studenter skal ha Ex.phil. Studenter kan velge mellom emnene MAT2400, MAT1140 og MEK2200 (tidligere MEK3220) i 80-gruppen i matematikk. MAT2400 anbefales for studenter som skal ta en faglig mastergrad i matematikk, siden emnet er en forutsetning for å ta flere av mastergradsemnene i matematikk. MEK3220 er påkrevd for de som skal ta en faglig mastergrad i mekanikk. Studenter som skal ta en realfagdidaktisk mastergrad kan velge fritt mellom disse tre emnene.

OBS: Emnekravet i studieløpet matematikk-fysikk er ulikt de andre studieløpene i matematikk. Se studieløpene for matematikk-naturfag og matematikk-kjemi for oppbyggingen av de andre studieløpene.

Publisert 1. juli 2014 10:12 - Sist endret 4. mai 2022 13:45