Matematikk og kjemi

Dette er studieløpet for deg som velger matematikk som 80-gruppe og kjemi som 60-gruppe.

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

 

Studieløp matematikk - kjemi (fra kull 2021) 

10. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester KJM3050 – Kjemididaktikk PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester KJM2400 – Analytisk kjemi I / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum / MEK2200 – Kontinuumsmekanikk* / utveksling MAT2500 – Geometri / utveksling
4. semester KJM1111 – Organisk kjemi I MAT2100 – Elementær reell analyse* / EXPHIL03 – Examen philosophicum STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
3. semester KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester KJM1121 – Uorganisk kjemi I MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*) Studenter kan velge mellom emnene MAT2100 og MEK2200 i 80-gruppen i matematikk. MAT2100 anbefales for studenter som skal ta en faglig mastergrad i matematikk, siden emnet er en forutsetning for å ta flere av mastergradsemnene i matematikk. MEK2200 er påkrevd for de som skal ta en faglig mastergrad i mekanikk. Studenter som skal ta en realfagdidaktisk mastergrad kan velge fritt mellom disse emnene. 

OBS: Emnekravene i studieløpene matematikk-kjemi og matematikk-naturfag er ulikt emnekravet i studieløpet matematikk-fysikk. Se studieløpet matematikk-fysikk for oppbyggingen av dette studieløpet.

Studieløp matematikk - kjemi (fra kull 2017) 

10. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester KJM3050 – Kjemididaktikk PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester KJM2400 – Analytisk kjemi I / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum / MEK2200 – Kontinuumsmekanikk* / utveksling MAT2500 – Geometri / utveksling
4. semester KJM1121 – Uorganisk kjemi I MAT2100 – Elementær reell analyse* / EXPHIL03 – Examen philosophicum STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
3. semester KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester KJM1111 – Organisk kjemi I MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*) Studenter kan velge mellom emnene MAT2100 og MEK2200 i 80-gruppen i matematikk. MAT2100 anbefales for studenter som skal ta en faglig mastergrad i matematikk, siden emnet er en forutsetning for å ta flere av mastergradsemnene i matematikk. MEK2200 er påkrevd for de som skal ta en faglig mastergrad i mekanikk. Studenter som skal ta en realfagdidaktisk mastergrad kan velge fritt mellom disse emnene. 

OBS: Emnekravene i studieløpene matematikk-kjemi og matematikk-naturfag er ulikt emnekravet i studieløpet matematikk-fysikk. Se studieløpet matematikk-fysikk for oppbyggingen av dette studieløpet.

Studieløp matematikk - kjemi (kull 2014 - 2016)

10. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester KJM3050 – Kjemididaktikk PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk/utveksling MAT2500 – Geometri/utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum / MAT1140 – Strukturer og argumenter / MEK2200 – Kontinuumsmekanikk*/utveksling
4. semester MBV-KJM1030 – Generell biokjemi og biologisk kjemi (nedlagt) STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering EXPHIL03 – Examen philosophicum / MAT2400 – Reell analyse*
3. semester KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført) MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført) MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester MAT1100 – Kalkulus MAT-INF1100L – Programmering, modellering og beregninger (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* Alle studenter skal ha Ex.phil. Studenter kan velge mellom emnene MAT2400, MAT1140 og MEK3220 (tidligere MEK3220) i 80-gruppen i matematikk. MAT2400 anbefales for studenter som skal ta en faglig mastergrad i matematikk, siden emnet er en forutsetning for å ta flere av mastergradsemnene i matematikk. MEK3220 er påkrevd for de som skal ta en faglig mastergrad i mekanikk. Studenter som skal ta en realfagdidaktisk mastergrad kan velge fritt mellom disse tre emnene.

OBS: Emnekravene i studieløpene matematikk-kjemi og matematikk-naturfag er ulikt emnekravet i studieløpet matematikk-fysikk. Se studieløpet matematikk-fysikk for oppbyggingen av dette studieløpet.

Publisert 1. juli 2014 10:12 - Sist endret 4. mai 2022 13:51