Matematikk og naturfag

Dette er studieløpet for deg som velger matematikk som 80-gruppe og naturfag som 60-gruppe.

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

 

Studieløp matematikk - naturfag (fra kull 2017) 

10. semester Masterspesialisering i matematikkdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i matematikkdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i matematikkdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester NAT2000 – Naturfag i praksis PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum / MEK2200 – Kontinuumsmekanikk* / utveksling MAT2500 – Geometri / utveksling
4. semester AST1010 – Astronomi - en kosmisk reise / KJM1111 – Organisk kjemi I** MAT2100 – Elementær reell analyse* / EXPHIL03 – Examen philosophicum STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
3. semester BIOS1150 – Biologisk mangfold MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester FYS1001 – Innføring i fysikk MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

*) Studenter kan velge mellom emnene MAT2100 og MEK2200 i 80-gruppen i matematikk. Valget mellom MEK2200 og MAT2100 kan ha konsekvenser for hvilke valgfrie emner du kan ta i masterspesialiseringen. Sjekk derfor forkunnskapskravene for de masteremner du planlegger å ta før du velger mellom MEK2200 og MAT2100.

 

**) Studenter kan velge mellom KJM1101 og KJM1002 i 60-gruppen i naturfag. KJM1101 anbefales for studenter som har kjemi 2 fra VGS og som planlegger å ta KJM1111. For studenter med KJM1002 kan KJM1111 være krevende. Studenter kan velge mellom AST1010 og KJM1111 i 60-gruppen i naturfag.

 

OBS: Emnekravet i studieløpene matematikk-naturfag og matematikk-kjemi er ulikt studieløpet i matematikk-fysikk. Se studieløpet i matematikk-fysikk for oppbyggingen av dette studieløpet.

Studieløp matematikk - naturfag (kull 2014 - 2016)

10. semester Masterspesialisering i matematikkdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i matematikkdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i matematikkdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester NAT2000 – Naturfag i praksis** PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført) eller AST1010 – Astronomi - en kosmisk reise/utveksling MAT2500 – Geometri/utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum / MAT1140 – Strukturer og argumenter / MEK2200 – Kontinuumsmekanikk*/utveksling
4. semester FYS1000 – Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin (videreført) STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering EXPHIL03 – Examen philosophicum / MAT2400 – Reell analyse*
3. semester KJM1100 – Generell kjemi (videreført) MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester BIO1200A – Biologisk mangfold (nedlagt) MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester MAT1100 – Kalkulus MAT-INF1100L – Programmering, modellering og beregninger (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Alle studenter skal ha Ex.phil. Studenter kan velge mellom emnene MAT2400, MAT1140 og MEK2200 (tidligere MEK3220) i 80-gruppen i matematikk. MAT2400 anbefales for studenter som skal ta en faglig mastergrad i matematikk, siden emnet er en forutsetning for å ta flere av mastergradsemnene i matematikk. MEK2200 er påkrevd for de som skal ta en faglig mastergrad i mekanikk. Studenter som skal ta en realfagdidaktisk mastergrad kan velge fritt mellom disse tre emnene.

**Studenter som følger 2016-kullet skal ta NAT2000 høsten 2018 i stedet for våren 2019.

OBS: Emnekravet i studieløpene matematikk-naturfag og matematikk-kjemi er ulikt studieløpet i matematikk-fysikk. Se studieløpet i matematikk-fysikk for oppbyggingen av dette studieløpet.

Publisert 1. juli 2014 10:12 - Sist endret 4. mai 2022 13:29