Hvorfor velge dette programmet?

Masterstudiet har fokus på sammenhengen mellom teori og praksis innen religiøst og livssynsmessig lederskap og samtalepraksis/chaplaincy. 

Innhold i studiet

Masterprogrammet vil åpne for kunnskap, refleksjon og utvikling av evner og ferdigheter som er sentrale for ulike former for religiøst og livssynsmessig lederskap gjennom:

  • ulike former for dialogteori og –filosofi
  • refleksjon over lederskap og etikk
  • et mangfold av ressurser innenfor ulike religiøse og livssynsmessige tradisjoner

Dialogisk samtalepraksis står sentralt, både i forståelsen av lederskap og av ferdigheter til å arbeide med omsorgssamtaler.

Struktur i programmet

De obligatoriske emnene sikter mot å etablere et dialogisk læringsmiljø der hver enkelt student kan formidle og videreutvikle egen tros/ livssynspraksis. Valgemnenene vil tilby fordypning bl.a. i islamsk omsorgsarbeid, buddhistisk omsorgspraksis og filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger (filosofisk praksis).

Masterprogrammet inneholder en obligatorisk veiledet praksisperiode på 6 uker ved en institusjon, for eksempel i sykehus, på sykehjem, i kriminalomsorgen/fengsel, eller i et tros- eller livssynssamfunn. Masteroppgaven er estimert til 30 studiepoeng.

Publisert 30. okt. 2018 13:52 - Sist endret 2. jan. 2019 13:35