Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet går over to år og utgjør 120 studiepoeng:

 • Obligatoriske emner, 40 studiepoeng,
 • Praksis, 10 studiepoeng
 • Valgemner, 40 studiepoeng
 • Masteroppgave, 30 studiepoeng.
4. semester LES4302 – Masteroppgave lederskap, etikk og samtalepraksis LES4302 – Masteroppgave lederskap, etikk og samtalepraksis Valgemne
3. semester Valgemne

Oppstartsseminar, prosjektskisse

LES4300 – Religion, livssyn og meningsskaping
2. semester Valgemne LES4210 – Veiledet praksis i institusjon

LES4220 – Tolket praksis (forberedelse til og etterarbeid i forbindelse med praksis)

1. semester Valgemne LES4200 – Religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst LES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

1. semester

 • To obligatoriske emner (LES4600 og LES4200), der det første fokuserer på samtalepraksis og det andre emnet på lederskap i en norsk kontekst (fellesskap, autoritetsspørsmål, kjønnssperspektiver, ulike former for ledelse og samhandling, casearbeid, etikk).
 • Et valgemne, se liste over valgemner nedenfor.

2. semester

 • Seks ukers veiledet praksis i sykehus, sykehjem, fengsel, forsvaret eller i tros- eller livssynsbasert organisasjon (NGO, religiøse menighet, oa.)
 • Et obligatorisk emne med forberedelse og etterarbeid i forbindelse med praksis (etikk, taushetsplikt, kunnskap om institusjoner og lovverk, ritualer i institusjon)
 • Et valgemne med mulighet til konfesjonell fordypning i omsorgsarbeid/samtalepraksis.

3. semester

 • Oppstart på arbeidet med masteroppgaven, der studentene selv velger et emne å fordype seg i. Masteroppgaven kan gjerne ta utgangspunkt i praksiserfaringer. Felles seminar der studentene arbeider med utviklingen av en prosjektskisse for oppgaven og får respons på dette av lærere og medstudenter.
 • Obligatorisk emne i religion, livssyn og meningsskaping (religions- og livssynskritikk, sammensatt/hybrid religiøs praksis, forholdet praksis-teori, studentene presenterer eget tros-eller livsynssamfunn i gruppen)

4. semester

 • I semester fire sluttføres arbeidet med masteroppgaven. I semester 3 og 4 har studentene mulighet til å velge mellom en rekke valgemner listet opp nedenfor tabellen.

Aktuelle valgemner som blir undervist høsten 2021:

Tidligere aktuelle valgemner:

REDI4000 – Interreligious relations: Defining Moments, Current Encounters
RESA4203 – Moderne religionskritikk
RESA4211 – Islamsk teologi og filosofi: klassiske og moderne eksempler
RESA4212 – Islamsk mystikk i komparativt perspektiv
RESA4213 – Islamsk etikk i et komparativt perspektiv
RESA4215 – Islamsk sosialetikk
RESA4217 – Koranlesning
RESA4220 – Islam, Gender and Sexuality
RESA4216 – Jews and Judaism in Scandinavia
RESA4250 – Muhammad og hans arv
RESA4500 – Religion, Theology and Social Media
TFF4003 – Space, Art and Identity in Synagogue, Church and Mosque
TFF4280 – Ritualer og demokrati
TFF4450 – Ortodoks teologi og spiritualitet
TFF4330
TFF4360

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

LES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunnLES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunnLES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunnLES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunnLES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunnLES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn

Publisert 30. okt. 2018 13:52 - Sist endret 4. juni 2021 19:40