Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet går over to år og utgjør 120 studiepoeng:

 • Obligatoriske emner, 40 studiepoeng,
 • Praksis, 10 studiepoeng
 • Valgemner, 40 studiepoeng
 • Masteroppgave, 30 studiepoeng.
4. semester LES4302 – Masteroppgave lederskap, etikk og samtalepraksis LES4302 – Masteroppgave lederskap, etikk og samtalepraksis Valgemne
3. semester Valgemne

Oppstartsseminar, prosjektskisse

LES4300 – Religion, livssyn og meningsskaping
2. semester Valgemne LES4210 – Veiledet praksis i institusjon

LES4220 – Tolket praksis (forberedelse til og etterarbeid i forbindelse med praksis)

1. semester Valgemne LES4200 – Religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst LES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

1. semester

 • To obligatoriske emner (LES4600 og LES4200), der det første fokuserer på samtalepraksis og det andre emnet på lederskap i en norsk kontekst (fellesskap, autoritetsspørsmål, kjønnssperspektiver, ulike former for ledelse og samhandling, casearbeid, etikk).
 • Et valgemne, se liste over valgemner nedenfor.

2. semester

 • Seks ukers veiledet praksis i sykehus, sykehjem, fengsel, forsvaret eller i tros- eller livssynsbasert organisasjon (NGO, religiøse menighet, oa.)
 • Et obligatorisk emne med forberedelse og etterarbeid i forbindelse med praksis (etikk, taushetsplikt, kunnskap om institusjoner og lovverk, ritualer i institusjon)
 • Et valgemne med mulighet til konfesjonell fordypning i omsorgsarbeid/samtalepraksis.

3. semester

 • Oppstart på arbeidet med masteroppgaven, der studentene selv velger et emne å fordype seg i. Masteroppgaven kan gjerne ta utgangspunkt i praksiserfaringer. Felles seminar der studentene arbeider med utviklingen av en prosjektskisse for oppgaven og får respons på dette av lærere og medstudenter.
 • Obligatorisk emne i religion, livssyn og meningsskaping (religions- og livssynskritikk, sammensatt/hybrid religiøs praksis, forholdet praksis-teori, studentene presenterer eget tros-eller livsynssamfunn i gruppen)

4. semester

 • I semester fire sluttføres arbeidet med masteroppgaven. I semester 3 og 4 har studentene mulighet til å velge mellom en rekke valgemner listet opp nedenfor tabellen.

Aktuelle valgemner som blir undervist våren 2022:

Tidligere aktuelle valgemner:

REDI4000 – Interreligious relations: Defining Moments, Current Encounters
RESA4203 – Moderne religionskritikk
RESA4211 – Islamsk teologi og filosofi: klassiske og moderne eksempler
RESA4212 – Islamsk mystikk i komparativt perspektiv
RESA4213 – Islamsk etikk i et komparativt perspektiv
RESA4215 – Islamsk sosialetikk
RESA4217 – Koranlesning
RESA4220 – Islam, Gender and Sexuality
RESA4216 – Jews and Judaism in Scandinavia (nedlagt)
RESA4250 – Muhammad og hans arv
RESA4500 – Religion, Theology and Social Media
TFF4003 – Space, Art and Identity in Synagogue, Church and Mosque
TFF4280 – Ritualer og demokrati (nedlagt)
TFF4450 – Ortodoks teologi og spiritualitet (nedlagt)
TFF4330
TFF4360

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

LES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunnLES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunnLES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunnLES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunnLES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunnLES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn

Publisert 30. okt. 2018 13:52 - Sist endret 4. des. 2021 21:58