Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Krav til faglig fordypning (bare synlig for UiO-tilsatte)

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Krav til yrkespraksis

Minst to års relevant yrkespraksis i tros- og livssynssamfunn. I tillegg kan relevant yrkespraksis fra ideelle eller humanitære organisasjoner samt fra helse- og sosialfaglig eller pedagogisk virksomhet også telle som grunnlag. Yrkespraksis kan være lønnet eller ulønnet (frivillighetsarbeid), heltid eller deltid, men det må kunne dokumenteres at det samlet sett tilsvarer to års fulltids arbeidspraksis.