Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

10

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Krav til yrkespraksis

Minst to års relevant yrkespraksis i tros- og livssynssamfunn. I tillegg kan relevant yrkespraksis fra ideelle eller humanitære organisasjoner samt fra helse- og sosialfaglig eller pedagogisk virksomhet også telle som grunnlag. Yrkespraksis kan være lønnet eller ulønnet (frivillighetsarbeid), heltid eller deltid, men det må kunne dokumenteres at det samlet sett tilsvarer to års fulltids arbeidspraksis.

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

  • Last opp i Søknadsweb attester/bekreftelser på relevant yrkespraksis (lønnet eller ulønnet) som samlet sett tilsvarer minst to års fulltids arbeidspraksis. For informasjon om hva som er relevant yrkespraksis, se punktet "Utdanning" ovenfor.
  • Last opp i Søknadsweb motivasjonsbrev på maks én side.

Rangering av søkere

Søkere med relevant praksis fra tros- og livssynssamfunn eller fra organisasjoner innen tros- og livssynsfeltet, rangeres foran søkere med annen praksis. Ved likeverdighet i nevnte praksis rangeres søkere først etter omfang av praksis inntil tre år utover de to årene som kreves for opptak, og deretter etter motivasjonsbrev. Søkere med annen relevant praksis, jf. krav om yrkespraksis ovenfor, rangeres etter motivasjonsbrev. Opptakskomiteen kan i tillegg ta hensyn til sammensetning av kullet ved rangering av søkere.