Les hva studentene våre sier om programmet!

Rania Al-Nahi. Foto

Våren 2021 fikk Rania praktisere rollen som muslimsk samtalepartner hos studentprestene ved UiO. – Jeg fikk veldig stort utbytte av praksisoppholdet, forteller Rania.

Mehda Zolfaqari. Foto.

Som student på LES-programmet treffer Mehda undervisere og medstudenter med ulike religiøse bakgrunner. – Det gjør at man får ulike synsvinkler på etiske dilemmaer. Det mener jeg er viktig i et livssynspluralt samfunn som Norge.