Studieopphold i utlandet

Når kan jeg reise?

Det blir lagt til rette for utenlandsopphold i tilknytning til valgemnene eller arbeidet med masteroppgaven.

Utenlandsoppholdet bør vare minst 3 mnd. og kan knyttes enten til et spesielt fordypningsemne eller til den eksterne institusjonens faglige profil. Et studieopphold i utlandet bør planlegges i god tid i forveien. Begynn gjerne et år før du har tenkt å reise ut.

Fakultetets studieavtaler

Det er inngått en samarbeidsavtale med Universitetet i København som gjør det mulig å benytte den religionsfaglige kompetansen som finnes der. Det teologiske fakultet har bilaterale samarbeidsavtaler og avtaler innen NORDPLUS og ERASMUS. Dette gir mulighet for studieopphold i Sverige, Danmark, Finland, Island, Tyskland og Østerrike, i tillegg har vi også avtaler i Kenya, Sør-Afrika og USA.

Du kan også legge opp et utenlandsopphold på egenhånd (utenom de utvekslingsavtaler som finnes.) Dette krever mye av deg som student, for du må selv sørge for alt det praktisk.

Se forøvrig TFs sider om delstudier i utlandet og oversikten over TFs utvekslingsavtaler.

Norske studier i utlandet

Norske universitetssentre i utlandet, som Det norske institutt i Roma , Det norske institutt i Athen og Det norske universitetssenter i St. Petersburg , tilbyr ofte emner på masternivå eller muligheter for utenlandsopphold for masterstudenter.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 30. okt. 2018 13:52 - Sist endret 6. des. 2018 12:22