Programmet tar ikke opp nye studenter

Lesing og skriving i skolen (master - to år)

Hvorfor strever noen med å lese og skrive? Hvordan kan man stimulere til lesing og skriving? Lær om lese- og skriveopplæring av noen av landets beste fagfolk på området!

Hva kan du jobbe med?

  • furuberg-150x200 Klara Furuberg fullførte høsten 2013 6. juni 2012 10:00

    -Det viser seg at elevene til lærere som sier at de hele tiden lærer noe nytt, får bedre resultater. Så kanskje er verdien av å hele tiden holde seg oppdatert den viktigste innsikten jeg tar med meg videre, sier Klara.