Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Jobb- og karrieremuligheter

Masterprogrammet i lesing og skriving gjør deg godt kvalifisert til å arbeide som lærer som kan fungere som ressursperson på egen skole. Den faglige fordypningen gjør deg godt kvalifisert også for arbeid utenfor skolen.

Studiet omfatter en styrking og spesialisering av den norskfaglige og pedagogiske kompetansen du har fått gjennom tidligere utdanning. Med denne spesialkompetansen kan du være en ressursperson i eget lærerkollegium for samarbeid om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter på barnetrinnet. Studiet gir også relevant kompetanse for arbeid innenfor skoleadministrasjon og læremiddelproduksjon.

Videre studier

Masterstudiet kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsstudier.

Lykke til med din vei ut i arbeidslivet

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. juni 2017 14:18