Jobb og videre studier

Etter endt bachelor kan du ta mastergrad i lingvistikk eller logopedi. Avhengig av hva slags emnekombinasjon du velger, kan du også kvalifisere deg til ulike masterstudier i språk. Lingvistikk er et typisk forskningsfag som legger til rette for doktorgradsstudier og forskningsarbeid. Kombinert med andre språkfag, mediefag eller retorikk gir lingvistikk deg gode muligheter for arbeid innen språkundervisning, taleterapi, språkteknologi og informasjonsformidling.

Hva gjør tidligere studenter?

  • frostad-benedicte-200x200 Språkingeniør og ph.d.-kandidat

    Lingvister er kamelonske skapninger – de kan brukes til så mangt, mener Benedicte H. Frostad, som både er ph.d.-kandidat og utvikler programvare for verdens største leverandør av taleteknologi.

  • koppang-sara-johanne-200x215 Juniorkonsulent

    Jeg bruker utdannelsen min i jobben hver eneste dag. Detaljert språkkunnskap er relevant enten jeg skriver eller bearbeider andres tekster, sier Sara Koppang. Hun har en bachelor i lingvistikk og en master i retorikk, og jobber i Geelmuyden Kiese.

De viktigste bransjene


Smarte valg underveis i studiene

Utdanningene på HF åpner for mange valgmuligheter utover den faglige fordypningen. Som HF-student er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Så bruk hjertet, men tenk også strategisk og benytt mulighetene for å få inn jobbrelevante elementer i graden din!

Studere videre

Med en grad fra dette programmet kan du søke opptak til master i:

Vil du bli lærer?

Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) (regjeringen.no). Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad. Innføringen av kravet trer i kraft fra studiestart vår 2019 for PPU deltid og studiestart høst 2019 for PPU heltid. Frem til dette gjelder de gamle reglene.