Administrativt informasjonsmøte for alle nye BA-studenter ved ILN

Hvordan er graden min bygget opp? Hva er en utdanningsplan? Kan jeg reise på utveksling? Hvordan finne studieinformasjon på nett?

Bildet kan inneholde: eiendom, sosial gruppe, eiendom, fritid, gatemote.

Bilde av studenter på vei inn i et auditorium i Sophus Bugges hus

For hvem:

Alle nye studenter på studieprogrammene

  Bachelorprogram
  Lingvistikk
  Nordiske studierNordisk: språk, litteratur, retorikk
  Nordiske studierNorrøne og keltiske studier
  Klart Språk

Innhold:

Vi går gjennom noen viktige administrative aspekter ved det å være student.

  • Hvordan er bachelorprogrammet du har begynt på bygget opp?
  • Hva er Studentweb og hvor finner jeg utdanningsplanen min?
  • Kan jeg reise på utveksling?
  • Kan jeg bruke utdanning jeg har tatt tidligere i graden min?
  • Hva gjør jeg dersom jeg blir syk?
  • Hvilke tjenester tilbyr SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus)?

 

Arrangør

ILN
Publisert 11. juni 2022 18:32 - Sist endret 11. juni 2022 18:32