Hvorfor velge dette programmet?

Ønsker du en oversikt over vestens litteratur fra antikken fram til i dag? Årsenheten i allmenn litteraturvitenskap inviterer til dypdykk i Kong Ødipus av Sofokles, Cervantes' Don Quijote og Prosessen av Kafka.

Innhold i studiet

Dette studiet gir deg innblikk i vestlig skjønnlitteratur fra ulike epoker og sjangre. Du leser tekstene i lys av litteraturhistorien og litteraturvitenskapelige problemstillinger.

Årsenheten er beregnet på deg som ikke ønsker å ta et helt bachelorprogram, men som vil bygge på tidligere utdanning eller ta videreutdanning i litteraturvitenskap.

Studiemiljø

Som student på allmenn litteraturvitenskap kan du delta i Studentutvalget og representere studentene i programråd og i instituttstyret ved ILOS. Bli med og bidra til et godt studiemiljø!

Studentforeningene sørger også for at det er mye som skjer gjennom hele studiet. Kanskje har du lyst til å delta på den årlige revyen eller studentballet? Studentpuben Uglebo er et viktig møtested for HF-studenter, enten du står foran eller bak baren. På Uglebo arrangeres det blant annet temafester og quiz.

Vil du publisere egne tekster og/eller delta i redaksjonelt arbeid? Da kan Lasso være stedet. Tidsskriftet inkluderer bidrag fra både studenter og etablerte stemmer. Redaksjonen tar gjerne imot både skjønnlitterære tekster og sakprosatekster i form av intervjuer, essay, anmeldelser eller reportasjer.

For mer informasjon om alt UiO og Blindern har å tilby, se Livet rundt studiene.

Følg institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) på facebook.

Jobb og videre studier

Emnene i årsenheten kan inngå i en bachelorgrad i allmenn litteraturvitenskap. Studiet gir bred tekstkompetanse og analytiske ferdigheter, noe som er etterspurt i mediebransjen, og i yrker som lærer, bibliotekar eller konsulent i offentlig sektor.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. nov. 2019 12:47