Jobb og videre studier

Jobb

Årsenheten i allmenn litteraturvitenskap kvalifiserer ikke alene til bestemte yrker. Sammen med annen utdanning eller yrkeserfaring er årsenheten nyttig i mange forskjellige type jobber.

Studiet er ment som et alternativ for deg som ikke planlegger å ta et bachelorprogram. Det er aktuelt for deg som

  • skal fullføre uavsluttet utdanning
  • ta videreutdanning for å få formelle kvalifikasjoner
  • vil gjøre deg nærmere kjent med allmenn litteraturvitenskap som mulig fagfordypning eller støttefag i en senere bachelorgrad

Les mer om karrieremuligheter

Studere videre

Emnene i årsenheten kan

Publisert 12. jan. 2015 14:03 - Sist endret 6. feb. 2015 09:51