Dette programmet er erstattet av Europeiske språk (master - to år).

Er du interessert i sosialt entreprenørskap?

Studieprogrammet Sosialt entreprenørskap relanserer nå tilbudet med partnere i Cape Town. Søknadsfristen er 15. oktober, med oppstart våren 2015.

Informasjonsmøte 8. oktober, kl. 16.15 på UB: https://www.facebook.com/events/738890939523755/

Publisert 3. okt. 2014 11:45