Dette programmet er erstattet av Europeiske språk (master - to år).

Hva lærer du?

Alle studieretningene på masterprogrammet i europeiske og amerikanske litteraturstudier kvalifiserer til arbeid som forutsetter språkferdigheter og kunnskaper om litteratur, litteraturteori og litterær tradisjon. Masterstudiet gir bred kompetanse i tolkning og forståelse av alle typer tekst, både skjønnlitteratur og sakprosa, innen den nasjonallitteraturen du velger som studieretning. Du får trening i å formulere problemstillinger, finne sekundærlitteratur og arbeide selvstendig med et større prosjekt.

Arbeidet med masteroppgaven gir mulighet for fordypning og innsikt i en litteraturvitenskapelig problemstilling og et avgrenset litterært materiale tilknyttet et språkområde. Du oppøver evnen til analytisk og kritisk tenkning, får innsikt i relevante forskningsmetoder, erfaring med å disponere omfattende tekstmengder og i å fremføre et lengre skriftlig resonnement på fremmedspråket. Resultatet ligger ikke bare i den vitenskapelige undersøkelsens konklusjon, men også i økt språkbevissthet, språkferdighet og historisk forståelse.

Tidligere master- og hovedfagsoppgaver

En oversikt over tidligere innleverte hovedfags- og masteroppgaver finner du i universitets digitale bibliotek DUO

Publisert 6. juni 2012 10:00