Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Franskspråklig litteratur (studieretning)

Dette programmet er under utfasing og tar ikke opp nye studenter, men vil videreføres under et nytt masterprogram ved navn Europeiske språk.

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?