Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Nederlandsk litteratur og språk (studieretning)

Gjennom masterstudiet i nederlandsk litteratur og språk kan du fordype deg i enten litteratur eller språk og arbeide selvstendig med faglige problemstillinger.

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?