Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Nordisk litteratur (studieretning)

OBS! Tar ikke opp nye studenter. Studieretningen videreføres under masterprogrammet Nordiske studier.

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?