Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Gjennom studiet vil du få fordypet innsikt i litterære teksters språklige og stilistiske egenart og teoretiske problemstillinger forbundet med oversettelse av litterære tekster. Arbeidet med oppgaven skal gi særlig innsikt i oversettelsesfaglig vurderinger og oppøve evnen til både praktisk og teoretisk selvstendig arbeid.

Oppgaven er på 30 sp. Den består av en oversettelse av en litterær tekst, i novelleformat, med en teoretisk problemstilling tilknyttet oversettelsen.

Publisert 6. juni 2012 10:00