Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

I dette studiet kan du utvikle kompetanse i litterær oversettelse fra et fremmedspråk til morsmålet. Språkene du kan velge blant er pr. i dag engelsk, fransk og russisk. Studiet inneholder både en fordypning i litteratur og litteraturteori og en innføring i oversettelsesteoretiske emner, samt språkemner og praktiske øvelser i litterær oversettelse. Masteroppgaven er praktisk rettet, stipulert til 30 sp og består av en kommentert og reflektert oversettelse av en litterær tekst av et visst omfang (novelleformat).

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 12:26