Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

I dagens litterære marked er det et stort behov for kvalifiserte oversettere av litteratur. Kompetansen som opparbeides er dessuten også relevant for annen oversettervirksomhet.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 11:30