Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Oppbygging og gjennomføring

Studiet består av 120 studiepoeng og finnes med variantene oversettelse fra engelskspråklig, franskspråklig og russisk litteratur.

Sammensetningen av studiet (det vil si andelen språklige, litterære og translatologiske emner) er avhengig av bakgrunnen fra bachelorgraden.

Følgende emner (20 sp) er felles for studieretningen, og dermed obligatoriske for alle studenter:

Følgende emner (40 sp) er obligatoriske innenfor det enkelte fremmedspråket:

Litterær oversettelsespraksis innenfor det aktuelle fremmedspråket (10 sp):

Masteroppgave innenfor det aktuelle fremmedspråket (30 sp)


Sammensetningen av de øvrige 60 sp avhenger av studentens fagbakgrunn:

a) for studenter med bachelorfordypning i litteratur:

Nedenfor følger et forslag til studieløp for en fulltidsstudent med bachelorfordypning i litteratur:

4. semesterMasteroppgave innenfor det aktuelle fremmedspråket
3. semesterLitterær oversettelsespraksis innenfor det aktuelle fremmedspråketFremmedspråksemneValgfritt emne
2. semester TRANS4131 – Skriftlig norsk i et kontrastivt perspektiv FremmedspråksemneLitteraturemne i fremmedspråkets litteratur
1. semester TRANS4111 – Teori og metode i oversettelsesstudier (nedlagt) LIT4380 – Verdenslitteratur Fremmedspråksemne
 10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

b) for studenter med bachelorfordypning i fremmedspråk:

Nedenfor følger et forslag til studieløp for en fulltidsstudent med bachelorfordypning i fremmedspråk:

4. semesterMasteroppgave innenfor det aktuelle fremmedspråket
3. semesterLitterær oversettelsespraksis innenfor det aktuelle fremmedspråketFremmedspråksemneValgfritt emne
2. semester TRANS4131 – Skriftlig norsk i et kontrastivt perspektiv Litteraturemne i fremmedspråkets litteraturFremmedspråksemne
1. semester TRANS4111 – Teori og metode i oversettelsesstudier (nedlagt) LIT4380 – Verdenslitteratur LIT4001 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer
 10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

c) for studenter med bachelorfordypning i translatologi:

Nedenfor følger et forslag til studieløp for en fulltidstudent med bachelorfordypning i translatologi:

4. semesterMasteroppgave innenfor det aktuelle fremmedspråket
3. semesterLitterær oversettelsespraksis innenfor det aktuelle fremmedspråketLitteraturemne i fremmedspråkets litteraturValgfritt emne
2. semesterLitteraturemne i fremmedspråkets litteraturFremmedspråksemner
1. semester TRANS4111 – Teori og metode i oversettelsesstudier (nedlagt) LIT4380 – Verdenslitteratur LIT4001 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer
 10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 13:06