Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Søknadsfrist og opptak

Studieretningen tar ikke opp nye studenter fra høsten 2011.

Søkere som ønsker å søke opptak til en master i oversettelse, kan gjøre dette via studieretningen "Oversettelsesstudier" på Program for språk.