Dette programmet er erstattet av Europeiske språk (master - to år).

Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Masterprogrammet i europeiske og amerikanske litteraturstudier tar i bruk et bredt spekter av undervisningsformer: forelesninger, ukentlige seminarer og heldagsseminarer, skriftlige eller muntlige individuelle kvalifiseringsoppgaver og gruppearbeid. For øvrig henvises det til emnebeskrivelsene. Arbeidet med masteroppgaven er et selvstendig arbeid med individuell veiledning. Deltidsstudier er mulig på alle studieretningene.

Obligatorisk undervisning

Se hvert enkelt emne.

Undervisningsspråk

Språket er det aktuelle fremmedspråket på studieretningen, norsk eller skandinavisk. Dette står angitt på hver enkelt emneside.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Ordninger rundt det enkelte emnes eksamensordning fremgår av emnebeskrivelsen.

Eksamensspråk

I fremmedspråkemner kan eksamensoppgaver være på det aktuelle språket med tilsvarende krav for eksamensbesvarelsene. Ellers er eksamensoppgavene på bokmål og/eller nynorsk slik kandidatene har valgt, og kandidatenes besvarelser skal være på norsk, dansk eller svensk dersom ikke annet er angitt i emnebeskrivelsen.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:34