Varierte dager som trainee

Statistikeren Ida får mange muligheter i Statkraft.- Neste uke skal vi på scootertur i Trollheimen for å måle snø.

Hva gjør du nå?

Jeg jobber som trainee i Statkraft på Lilleaker i Oslo. Traineeperioden er toårig, og i løpet av disse to årene skal jeg innom fire forskjellige avdelinger. Nå for tiden er jeg i hydrologiavdelingen og programmerer en del i Matlab. Jeg jobber med tidsrekker med manglende og/eller dårlige data. Neste uke skal jeg på scootertur i Trollheimen for å måle snø, så man får prøve seg på litt av hvert! Ellers skal jeg i løpet av disse to årene blant annet jobbe med kraftmarkedsanalyse og risk management, i henholdsvis Trondheim og Amsterdam.

Når ble du klar over at denne bransjen var en mulig karrierevei for deg?

Statkraft holdt en bedriftspresentasjon på UiO, hvor de fortalte om sine traineestillinger. Jeg synes det virket interessant, og leste mer om stillingen på nettsidene deres. I stillingen stod det en del om dataanalyse, og jeg tenkte det var mitt i blinken for en statistiker.

Hvordan bruker du utdanningen din i yrket?

Det varierer fra oppgave til oppgave. I enkelte prosjekter får jeg bruke statistisk teori fra utdanningen min, mens jeg i andre oppgaver ikke får brukt utdannelsen min direkte. Men også da har jeg nytte av å ha de gode analytiske evnene man får fra en slik utdanning.

Har du noen spesielt gode erfaringer fra studietiden som du ønsker å trekke frem?

Jeg delte lesesal med en veldig hyggelig gjeng! Det ble mange lange dager på lesesalen, og da var det viktig med gode studiekamerater. Ellers hadde jeg en veldig dyktig og interessert veileder.

Hvorfor bør andre velge den samme utdanningen som du har valgt?

Som matematiker har man mange ulike, spennende karriereveier etter endte studier, og man er ettertraktet i arbeidslivet. For å lykkes med utdanningen trenger man en liten dose nysgjerrighet og en forkjærlighet for tall!

Publisert 4. juli 2017 14:13 - Sist endret 22. okt. 2020 09:56