Forsker på hjertets mekaniske aktivitet

Da jeg begynte på UiO ville jeg bli programmerer, og tenkte derfor at informatikk var tingen, forteller Martin Sandve Alnes. Senere valgte han å studere Computational science, og er i dag involvert i et forskningsprosjekt for å kurere hjerteinfarkt.

Bildet kan inneholde: hår, ansiktshår, ansikt, panne, hake.Det var interessen for matematikk og mekanikk, og oppdagelsen av hva man kunne gjøre med numeriske metoder som gjorde at han valgte utdannelsen i Computational Science ved UiO. Og han har ikke angret.

Det er en fremtidsrettet utdannelse som gir mange muligheter, forteller han.

Nå har han en stipendiatstilling ved Simula Research laboratory, hvor han forsker på beregning av hjertets mekaniske aktivitet. Forskningen er del av et prosjekt som bruker moderne metoder til å få innsikt i et av de mest utbredte helseproblemene i verden i dag: hjerteproblemer.
Prosjektet går blant annet ut på å finne ut om man kan bruke datamaskiner, matematikk og ECG- opptak til å beregne størrelsen og lokalisere hjerteinfarkt. Alnæs forteller entusiastisk om sitt arbeid:

Hjertet er en fantastisk komplisert konstruksjon, og det gjenstår mye for å kunne gjøre nøyaktige beregninger av et fullstendig hjerteslag.

Varierte arbeidsoppgaver

I arbeidet med å utarbeide en komplett simulering av et så sammensatt biologisk fenomen inkluderer interaksjon mellom elektrokjemiske prosesser på cellenivå, muskelvevets elastiske egenskaper, og blodstrøm.

For å få til alt dette trenger man avanserte numeriske metoder tilpasset de utfordringene vi møter, forteller han.

Det beste med jobben sier han er muligheten til å styre sin egen hverdag, og varierte arbeidsoppgaver. I arbeidet sitt veksler han mellom programmering, kjøring av simuleringer og metodeutvikling. I tillegg kan han bruke tiden til å lese om forskjellige temaer, eller skrive artikler. Det blir også en del reising til konferanser i forskjellige land.

Redder liv

Jobben min gir mange faglige utfordringer og spennende oppgaver. Dessuten er det inspirerende at arbeidet på sikt kan bidra til fremskritt i medisinsk forskning og redde liv.

I sitt arbeid har han hatt god nytte av utdannelsen i Computational Science:

Utdannelsen min gir en bredde som kommer til nytte hver dag. Det er viktig å kunne ha oversikt over flere fagfelter, noe studieretningen har bidratt til. Jeg føler at så godt som alle fagene jeg har tatt ved universitetet i Oslo har bidratt med noe nyttig.

Publisert 4. juli 2017 14:13 - Sist endret 20. juli 2021 09:32