Lærer med smittende matematikkglede

- Jeg har alltid hatt lyst til å undervise, sier mattelærer Robert Vestgarden.

Robert hadde to grunner til å studere matematikk: "For det første var matte det faget jeg likte best på skolen. Det er noe fast og eksakt over faget, samtidig som det ikke er så statisk som mange tror. Jo mer matte jeg studerte, jo mer spennende og levende ble faget. For det andre hadde jeg lyst til å bli lærer, og tenkte at matte er et bra fag å undervise i."

Hva gjør du nå?

Jeg underviser i matematikk, naturfag og kristendom på Møre ungdomsskole i Ålesund. Jeg har alltid hatt lyst til å undervise, og tok min utdanning med tanke på undervisning i videregående. Da vi flytta fra Oslo til Ålesund for snart fem år siden var det ingen jobbmuligheter i videregående skole, så jeg begynte å jobbe i ungdomsskolen i første omgang.

Jobbmulighetene har endra seg siden den gang, men jeg trives så godt i ungdomsskolen at jeg ikke har konkrete planer om å bytte beite.

Hvordan bruker du utdanningen din i yrket?

Mange vil kanskje tenke at en mastergrad i matematikk ikke trengs for å undervise i ungdomsskolen. På en måte er det sant fordi det selvsagt er stor faglig avstand mellom skolepensumet og det jeg holdt på med på universitetet. På den annen side har jeg en faglig oversikt som jeg fikk da jeg fordypa meg i matematikken. Denne oversikten bruker jeg ofte i undervisning.

Jeg liker også faget svært godt, og det tror jeg kan smitte elevene. Det er jo viktig i en tid da for få velger realfag..

Har du noen gode studieminner som du vil trekke frem spesielt?

Kvaliteten på studietida på matematisk institutt økte proposjonalt med tida. Det første året ble jeg litt overveldet av antallet studenter. Det ble betydelig bedre de to neste årene. Jeg husker særlig professor Laudahls inspirende undervisning i abstrakt algebra - han trakk interessante linjer mellom matte og vitenskapshistorien forøvrig. Aller best trivdes jeg da jeg studerte hovedfag. Jeg kan trekke fram særlig to ting: fellesskapet på lesesalen og svært god oppfølging fra veileder Arne B. Sletsjøe.

Hvorfor bør andre vurdere å ta den samme utdanning som du har tatt?

Du bør velge matte fordi:

  • Det er gøy. Matte er morsomt fordi det hele tida går på å løse problemer.
     
  • Det er gøy å lære bort matte til andre. Særlig hvis man syns matte er gøy selv.
     
  • Matematisk institutt fulgte (og følger sikkert fortsatt) opp studentene svært godt. Vi fikk god hjelp både med kurs og hovedoppgaven.
     
  • Norge trenger matematikere og realister. Et generasjonsskifte er på gang i skolen og det er for få til å ta over.
Emneord: matematikk, naturfag, lærer, karriere, karriereintervju
Publisert 4. juli 2017 14:13 - Sist endret 22. okt. 2020 09:56