Konstruerer fremtidens byggverk

Etter å ha studert til ingeniør ved Høgskolen i Oslo bygde Tina på med en master i faststoffmekanikk ved UiO. - Dette gir meg mer spennende oppgaver i arbeidslivet, sier hun.

Jeg jobber som prosjektingeniør hos Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, et ledende rådgiverselskap innen bygg og anlegg med spesialkompetanse på byggeteknikk. Vi holder til på Lysaker.

Arbeidsoppgavene mine består av å utføre beregninger og analyse av konstruksjonen og utarbeide tegninger og 3D-modell som danner arbeidsgrunnlag for entreprenøren.

Mitt hovedprosjekt de to og et halvt årene jeg har vært stålbrua på Nordenga bru. Dette er en fagverksbru med hovedspenn på 72m som skal gå tvers over jernbanesporene på Oslo S.

Likte konstruksjon

På grunnskolen og videregående skole har jeg alltid likt realfagene matte og fysikk. Å studere konstruksjonsmekanikk er en fin måte å få benyttet denne teorien på noe virkelig og konkret som et byggverk eller en konstruksjon.

Det jeg lærte i studiene brukes daglig i analyser og beregninger og prosjektering av konstruksjonen. Det er viktig å ha forståelse for en konstruksjons oppførsel og å kunne beregne at den har kapasitet til å tåle de lastene den blir utsatt for.

Gode lærekrefter

Det er et bra fagmiljø her i Oslo. Flinke lærere ansatt ved UiO eller hentet inn fra anerkjente bedrifter, som kan gi et innblikk i senere jobbmuligheter.

Hvis du liker realfag og vil være med på å skape flotte byggverk, er dette en fin måte å få den teoretiske kunnskapen på. Du må synes det er interessant med matematikk, beregninger og fysikkens lover.

Emneord: konstruksjonsteknikk, kontruksjon, ingeniør, karriere, karriereintervju
Publisert 4. juli 2017 14:13 - Sist endret 22. okt. 2020 09:56