Medieanalyser med statistikk

- Jeg er interessert i statistikk fordi jeg synes det er gøy å finne sannsynligheter for ting. Annette Raabe jobber med statistisk analyse i TNS Gallup.

Jeg jobber i medieseksjonen hos TNS Gallup. Min jobb er å kvalitetssikre verktøyene vi bruker og sørge for at data vi samler inn blir behandlet på riktig måte. Nå holder jeg på med regresjonsanalyser og databehandling.

Før jeg begynte her jobbet jeg i et mediebyrå som analytiker. Det var en fin inngang til arbeidslivet, men jeg hadde lyst til å jobbe mer med statistiske analyser. Derfor begynte jeg her. Medie- og markedsanalyse er en viktig del av mediemarkedet i Norge.

Jeg interesserer meg for statistikk fordi jeg synes det er gøy å finne sannsynligheter for ting. Dessuten er statistikk veldig anvendelig og kan brukes til alt. I denne jobben bruker jeg kunnskapene fra studiet hver eneste dag. Særlig bruker jeg forståelsen for tall og sammenhenger, men også modeller og analysemetoder.

Fra partibarometer til markedsundersøkelser

Statistikk kan brukes i alle fagområder og på alle nivåer. Det handler om å vite at du kan trekke en slutning basert på tidligere erfaringer, eller om noe er en ren tilfeldighet. Innenfor medisin vil man for eksempel kunne bruke statistikk til å se på hvor bra en medisin virker mot ulike plager. Vi bruker for eksempel statistikk til å se på forbruksmønstre.

Når vi har et datamateriale må det bearbeides for at resultatene skal være representative for den populasjonen vi undersøker. Om det for eksempel er ulikt antall kvinner og menn i utvalget, må tallene vektes ulikt for at undersøkelsen skal være riktig. En del av jobben min er å vekte dataene slik at de skal gi et så riktig bilde av virkeligheten som mulig.

Utfordringer og muligheter

Jeg trives veldig godt i jobben min. Jeg liker at man kan jobbe i team, men også på egenhånd. Det er godt arbeidsmiljø her og høy kompetanse blant dem jeg jobber sammen med. Det er en god blanding mellom kvinner og menn, og folk kan også ulike ting. Det er mye humor, men det seriøst der det teller. Dessuten er det godt å ha frihet til å prioritere ulike prosjekter litt etter hva jeg selv ønsker å jobbe med.

Jeg har fått opplæring i en del ting jeg ikke kunne tidligere og jeg lærer mye. Jeg har for eksempel lært meg en del mer programmering utover det jeg lærte på Blindern. Innenfor prosjektene jeg jobber med møter jeg problemstillinger jeg ikke har vært borti tidligere, og jeg får med det nye og spennende utfordringer.

Emneord: karriere, karriereintervju, medieanalyse, statistikk Av Elina Melteig
Publisert 4. juli 2017 14:13 - Sist endret 22. okt. 2020 09:56