Lager apper til Facebook

Jing har master i matematikk, og jobber med produktutvikling i et lite selskap han har vært med å gründe.

Jing avbildet ute i gatebildet.

Jeg jobber for selskapet Fanbooster. Det er et selskap som tilbyr Facebook-applikasjoner og analyser. Jeg jobber for det meste med produktutvikling. Vi er et team på tre hvor vi diskuterer og kommer frem til nye løsninger. Hovedoppgaven min er å programmere og implementere løsningene vi kommer frem til. Det er kanskje ikke så mye matematikk, men jeg bruker den analytiske delen av utdannelsen. Det går mye ut på å strukturere ting og å sette det i et system. Det er som tetris: I starten er alt kaos, men etter hvert går det opp og så finner vi løsninger på ting som vi ikke hadde forutsetninger for å se i starten. Det er det jeg liker med matematikk. Mange av bevisene er ting som bare faller på plass!

Verdiskapning er viktig

Vi må ha noe å leve av etter oljen og all verdiskapning er viktig. Derfor er det viktig med gründerselskaper. Vi bygger verdier som Norge kan bygge videre på. Fanbooster er et serviceselskap og vi tilbyr tjenester for bedrifter som vil reklamere via Facebook. Før kostet det veldig mye å reklamere, særlig for et lite selskap. Det var bare de store som hadde mulighet til det fordi det var dyrt. Med Facebook har dette forandret seg helt. Nå kan selv små selskaper bli store. Jeg synes det er spennende å se hvordan verden forandrer seg med tanke på reklame og netthandel. Det er viktigere med kvalitet fordi hele verden kan se om du har misfornøyde kunder.

Være med i beslutningsprosessen

Det jeg liker her at jeg har muligheten til å jobbe med noe som kan bli veldig stort. Det er gøy å jobbe i et selskap som er lite. Da får man være med å utvikle selskapet og man får være med i beslutningsprosessen i større grad enn om man jobber i et stort selskap. Jeg synes det er spennende å jobbe med så mange flinke mennesker. Dessuten lærer jeg nye ting hele tiden. I jobben min ser jeg på nye teknologier og programmer vi kan bruke for å lage enda bedre produkter. For eksempel ser jeg på hvordan andre har skrevet koder (programmer) på nettet og hvordan de har løst problemet. Jeg undersøker hvordan de beste jobber og så forsøker jeg å forbedre det derifra. Da slipper jeg å gjøre feil som andre har gjort før meg.
 

Jing Kjeldsen

Yrke:
Produktutvikler i Fanbooster

Relevant bachelorprogram ved UiO:
Matematikk med informatikk

Masterprogram ved UiO:
Matematikk (spesialisering i grafteori)

Les flere karriereintervjuer

Emneord: matematikk, matte, grafteori, produktutvikling, programmering, analyse, gründer, Facebook, karriere, realfag, karriereintervju Av Elina Melteig
Publisert 10. juli 2017 14:44 - Sist endret 4. nov. 2021 10:39