Lager app for mobilbank

Torkil Vederhus stilte som rektorkandidat mens han tok mastergrad, men valgte en helt annen karrierevei etter endte informatikkstudier. Nå har han en spennende og variert stilling som app-utvikler i BEKK.

Bilde av Torkil Vederhus med mobil

– Jeg visste at hvis jeg tok matte kunne jeg gå i både fysikk-, matte- og informatikkretning, og det viste seg raskt at det var informatikk jeg likte best, sier IT-konsulent i BEKK Torkil Vederhus.

– Jeg har aldri pratet så mye i løpet av en dag som det jeg gjør nå i SpareBank 1. Praten går konstant, det er alltid små diskusjoner oss utviklere i mellom om hvordan ting kan gjøres best mulig, forteller Torkil engasjert.

Som utvikler i BEKK leies Torkil Vederhus, sammen med et team av andre, ut til langtidsprosjekter i andre bedrifter. Fra han fikk jobben i BEKK i 2013 og til i dag har han arbeidet med å utvikle mobilbank-applikasjonen til SpareBank 1.

– Oppgaven min er å kode hvordan forskjellige deler av mobilbanken skal se ut og fungere, og målet er å gjøre hverdagen enklere for folk flest. For eksempel har jeg jobbet med å integrere både reiseforsikring og fondsparing i appen.

– I høst var jeg også med på å lage en applikasjon for smartklokken Pebble, slik at man kan se både saldoen sin og de siste transaksjonene bare ved å titte på klokka.

– Da jeg begynte på UiO kunne jeg ingenting om programmering.

Torkil tilbringer stort sett hele jobbdagen bak dataskjermen, og ønsker, i likhet med de andre utviklerne, å kode mest mulig i løpet av en dag.

– Det er et viktig poeng at vi utviklere skal slippe forstyrrelser, slik at vi kan fokusere fullt og helt på egne oppgaver. Det eneste faste, daglige møtet vårt er en «stand up» rett før lunsj hvor alle kommer med en statusrapport om det man jobber med. Hvis dette varer lenger enn fem minutter er det mange som blir rastløse, smiler han.

Oppfordres til å lære nye ting

Da Torkil startet i BEKK var han først med i en stor «bootcamp» på Sørlandet med både opplæring og sosiale tilstelninger. Etter dette bar det rett ut i første prosjekt. Helt siden han begynte i sin nye stilling har han lært mye nytt både på og utenfor arbeidsplassen.

– Jeg var mye mer selvstendig da jeg avsluttet studiene enn da jeg begynte på dem, det tror jeg egentlig de fleste som fullfører studier ved UiO er.

– I BEKK er det fokus på at man skal holde seg oppdatert i IT-verdenen, så vi får hvert år én uke avspasering til å bruke på personlig, faglig utvikling. Da jobber jeg enten med et prosjekt hjemme eller så bruker jeg tid på å lære meg nye ting gjennom bøker, artikler og andre ting.

– Jeg har også valgt å bli med i en faggruppe i BEKK som bruker tid på å diskutere «mikrotjenester», hvor folk fra forskjellige prosjekter i bedriften samles for å få faglig påfyll fra hverandre. Dessuten samles alle i BEKK tre dager i året for å holde foredrag for hverandre om det vi selv har lært oss, det er veldig kult.

– Informatikk åpner mange dører

Som informatikkstudent ved Universitetet i Oslo (UiO) var Torkil nysgjerrig og ivrig etter å lære nye ting. Han valgte derfor bevisst fag der han måtte sette seg inn i noe nytt, og var innom flere forskjellige programmeringsspråk.

– Da jeg begynte på UiO kunne jeg ingenting om programmering, men i løpet av studiene fikk jeg en god grunnleggende forståelse for det. Jeg har naturligvis lært veldig mye nå etter at koding ble jobben min, men jeg merker samtidig hver dag at jeg har hatt god nytte av studiene.

Det var opprinnelig matematikken som lokket Torkil til realfagsstudier.

– Jeg visste at hvis jeg tok matte kunne jeg gå i både fysikk-, matte- og informatikkretning, og det viste seg raskt at det var informatikk jeg likte best. Men også matematikkfagene har gjort meg godt rustet for arbeidslivet, ved at jeg veldig lett tar tak i nye problemstillinger.

– Studieprogrammet jeg gikk på var dessuten så fritt at jeg lærte mye om det å ta egne valg. Jeg var mye mer selvstendig da jeg avsluttet studiene enn da jeg begynte på dem, det tror jeg egentlig de fleste som fullfører studier ved UiO er.

– Da jeg jobbet med masteroppgaven min måtte jeg oversette det biologene trengte til kode, og på samme måte oversetter jeg i dag det mobilbankkunder trenger til kode.

I masteroppgaven sin jobbet Torkil med å lage et verktøy som kan sammenligne gener innenfor forskjellige arter. Også erfaringen herfra har hjulpet ham godt på vei i jobben i SpareBank 1.

– Da jeg jobbet med masteroppgaven min måtte jeg oversette det biologene trengte til kode, og på samme måte oversetter jeg i dag det mobilbankkunder trenger til kode. Denne prosessen krever ikke bare at man forstår selve kodingen, men at man forstår seg på virkeligheten- og det er nyttig kunnskap.

Torkil hadde en klar plan bak alle de faglige valgene han tok, og han tror at hans strategi kan fungere bra for andre studenter også.

– Jeg valgte helt bevisst de studieveiene som ga meg flest muligheter videre, det tror jeg kan være lurt for mange. Da vil man til slutt ende opp med å velge det man har mest lyst til å jobbe med, forklarer han.

Stilte som rektorkandidat

Ved siden av studiene brukte Torkil mye tid på frivillige verv. Han var blant annet aktiv i Studentparlamentet, i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og i Realistforeningen. Engasjementet hans for studenters ve og vel resulterte i at han stilte som rektorkandidat i 2013, samme halvår som han skrev ferdig masteroppgaven sin.

– Fordi jeg hadde så mye å gjøre under studiene, lærte jeg mye om hva som motiverer meg og om hvordan jeg kan jobbe effektivt og strukturert.

– Jeg så en mulighet til å fronte viktige studentsaker på UiO, og grep den. Kandidaturet ga meg en unik sjanse til å sette i gang en åpen og ærlig debatt om universitetet, forteller han.

– Å kunne utfordre den sittende ledelsen på hva som kunne forbedres ved universitetet var både utfordrende og lærerikt. Det hele var veldig intensivt, og jeg ble helt overveldet av all den positive støtten og oppmerksomheten jeg fikk underveis.

Torkil tapte valget til nåværende rektor Ole Petter Ottersen, men vant studentenes stemmer, hele 58 prosent av studentene stemte på ham. Og selv om han ikke ble UiO-rektor har han tatt med seg mange viktige erfaringer fra sitt travle studentliv. 

– Fordi jeg hadde så mye å gjøre under studiene, lærte jeg mye om hva som motiverer meg og om hvordan jeg kan jobbe effektivt og strukturert. Dessuten lærte jeg mye om samarbeid og organisering , og det er jo dette arbeidslivet også handler om.

Leter etter folk med lignende utdanningsbakgrunn

I BEKK setter de stor pris på den mangfoldige bakgrunnen til Vederhus.

– Torkil har en bred utdannelse med grunnleggende og sentrale fag. Nyansatte med denne bakgrunnen utgjør raskt en viktig rolle i kundeprosjekter, og for et konsulentselskap er dette avgjørende, forteller direktør for HR og informasjon i BEKK, Hanne Engen.

– I tillegg det helt klart en fordel å vise engasjement gjennom frivillige verv, slik Torkil gjorde. Dette viser at vedkommende har interesser utover det faglige, og tar initiativ og ansvar også for andre enn seg selv. 

Engen forteller at BEKK stadig er på utkikk etter personer med lignende utdanning som Torkil, og hun oppfordrer studenter til aktivt å oppsøke potensielle arbeidsgivere.

– Delta på karrieredager, bedriftspresentasjoner og gjesteforelesninger, og kom gjerne og snakk med oss slik at du blir kjent med miljøet. Snakk også med andre selskaper slik at du får en god forståelse for bransjen og et godt grunnlag for å velge en arbeidsgiver du vil trives hos, der du får utvikle deg slik du ønsker, avslutter Engen.
 

Torkil Vederhus

Yrke: IT-konsulent hos BEKK

Alder: 26 år

Bachelorutdanning ved UiO: Matematikk, informatikk og teknologi

Denne linja tar ikke lenger opp studenter, men du finner et tilsvarende tilbud innunder bachelorprogrammet Matematikk med informatikk.

Masterutdanning ved UiO: Master i bioinformatikk

Denne linja tar ikke lenger opp studenter, men du finner et tilsvarende tilbud innunder masterprogrammet Computational Science: Bioinformatics.

Fullført grad: 2013

Kommer fra: Bærum

Bor i: Oslo

Relevant arbeid ved siden av studiene: 

  • Sommerjobb som modellflyutvikler hos NISAS AS
  • Studentmedarbeider hos Teknologirådet
  • Gruppelærer ved UiO


Frivillige verv: 

  • Leder for studentutvalget ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MNSU)
  • Redaktør for studettidsskriftet Husbjørnen
  • Sjenkemester i Realistforeningen
  • Styremedlem i SIO
  • Universitetstyrerepresentant i Studentparlamentet

Les flere karriereintervjuer

Emneord: IT-konsulent, konsulent, utvikler, app, apper, mobil, programmering, koding, karriereintervju, IT, informatikk, IKT, karriere, matematikk, matte, teknologi, innovasjon Av Inger Kristine Volden
Publisert 4. juli 2017 14:13 - Sist endret 4. nov. 2021 10:43